In: Centrum Inteligentnego Roozwoju

FOT. PATRYK OGORZALEK / POGOIMAGES.COM

SSK Rail Sp. z o.o. Partnerem merytorycznym Forum Inteligentnego Rozwoju

W czasie Forum odbędzie się debata poświęcona innowacyjnej gospodarce i inteligentnemu rozwojowi, a także najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polską gospodarką. Przedstawiciele...