gk

GKSMW

System pozycjonowania wagonów

To jeden z niewielu na polskim rynku system pozycjonowania GPS wagonów kolejowych, dzięki któremu będziesz miał zawsze dostęp do precyzyjnych informacji o lokalizacji wagonu, co zaoszczędzi Ci czas związany z określaniem jego dokładnej pozycji.

Jak wiadomo wagony towarowe trudno jest pozycjonować za pomocą GPS, ponieważ nie posiadają one zasilania. Brak informacji o aktualnej pozycji wagonu jest znacznym utrudnieniem dla przewoźnika towarowego. System GKSMW jest odpowiedzią na tę potrzebę. Pozwala wizualizować na mapie aktualne położenie wszystkich wagonów towarowych bez konieczności instalacji urządzeń na wagonach. Wraz z naszym partnerem OPGK Rzeszów SA zbudowaliśmy system, w skład którego wchodzi centralna aplikacja zawierająca kartoteki pojazdów, moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacja na urządzenia mobilne przeznaczona do pracy w terenie.

gksmwWyszukaj wagon

Aplikacja jest intuicyjna i prosta w użyciu.

sskrail
gks2Wyniki wyszukiwania

System bardzo szybko i sprawnie pokazuje wyniki wyszukiwania

Spodziewane korzyści

 

 Zapewnienie niezawodnego, optymalnego i zautomatyzowanego przetwarzania

danych w zakresie geolokalizacji wagonu.

 Zapewnienie stałej aktualizacji danych dostarczanych Dyspozyturze.

 Ścisła ewidencja tras realizowanych przez pociągi.

 Zapewnienie aktualnej informacji „on-time” przekazywanej w elektronicznym

środowisku z dyspozytury do maszynisty

 Zwiększenie sprawności operacyjnej procesów biznesowych realizowanych przez

dyspozyturę

Cechy funkcjonalne rozwiązania

 System działa w czasie rzeczywistym – on-line (odświeżanie sygnału GPS na

poziomie 5 sekund).

 Wszyscy użytkownicy systemu, mają dostęp do informacji na temat aktualnej

pozycji danego pociągu.

 Dane o pozycji GPS pociągu pochodzą z urządzeń lokalizacyjnych

zainstalowanych w lokomotywach.

 Informacja może być dzielona i udostępniana według uprawnień z podziałem

na jednostki organizacyjne zamawiającego.

 W systemie centralnym wszelkie raporty i zestawienia obejmują dane „z ostatniej

chwili” dzięki temu, że baza danych dostępna jest dla wszystkich użytkowników

w czasie rzeczywistym.

 Procesy komunikacyjne z systemami zewnętrznymi zachodzą automatycznie

bez konieczności zaangażowania operatora.

mapa