3d rendering of a server room with white servers

Infrastruktura i bezpieczeństwo IT

Projektowanie, wdrożenia i utrzymanie infrastruktury IT

Background

Sieci komputerowe

LOKALNE - LAN
BEZPRZEWODOWE - WLAN
ROZLEGŁE - WAN

Dlatego bogaci doświadczeniem oferujemy usługi zgodne z najwyższymi w branży standardami w zakresie:

 • Analizy technicznej i audytów funkcjonującej w organizacji infrastruktury sieciowej.
 • Projektowanie, budowy i konfigurowania LAN, WAN, WLAN, VPN, MPLS.
 • Optymalizacji infrastruktury sieciowej.
 • Monitorowania parametrów transmisyjnych i bezpieczeństwa oraz zarządzania sieciami
 • Badaniem pokrycia siecią bezprzewodową ( Site Survey).
 • Serwisowaniem infrastruktury informatycznej.
 • WLAN 802.11ac, Infrastructure i MESH wraz z narzędziami: BYOD, RADIUS, Captive Portal, Social WiFi.
 • Narzędzi umożliwiających poprzez WLAN lokalizację użytkowników oraz środków trwałych (Location Services).
 • Rozwiązań opartych o technologie cloud – sieć WLAN jako usługa.

UMBRELLA

Bezpieczeństwo IT

W ostatnich latach ataki na infrastrukturę teleinformatyczną stały się dobrze prosperującym biznesem, liczba ataków, jak i atakujących znacznie wzrosła. Od „haktywistów” czy „script-kiddies”, poprzez zorganizowane grupy przestępcze aż po wykwalifikowanych specjalistów pracujących dla rządów, wywiadów czy globalnych korporacji. Każdy z nas może stać się w sieci ofiarą kradzieży tożsamości, włamania na konto bankowe, przechwycenia danych osobowych czy klasycznego ataku typu spam. To, czy atak będzie skuteczny zależy tylko od tego jak dobrze będziemy do niego przygotowani.

Nasi inżynierowie posiadają bogate doświadczenie w projektowaniu i budowie systemów bezpieczeństwa, które pomogą wykryć atak i uchronić przed jego skutkami. Zaczynając od tradycyjnych firewalli zezwalających tylko na konkretny ruch sieciowy, poprzez systemy IPS, antyspam i web proxy, które pozwalają na analizę i ochronę w wyższych warstwach ISO/OSI, firewalle aplikacyjne chroniące usługi udostępniane w Internecie, aż po zaawansowane systemy typu SIEM pozwalające na logowanie i korelację zdarzeń oraz śledzenie anomalii występujących w sieci i na tej podstawie wykrywające i reagujące na zagrożenia.

Dobrze zaplanowana infrastruktura bezpieczeństwa może nie zapobiegnie atakowi, ale pozwoli zminimalizować jego ryzyko i uchroni przed skutkami.

Systemy pamięci masowych, backupowe i archiwizacji

Serwery

Macierze

Backup

Archiwizacja

Background

Projektowanie i budowa Data Center

Data Center to serce każdego systemu informatycznego. Tu pracują serwery gotowe w każdej chwili dostarczyć nam potrzebne dane, tu znajdują się urządzenia komunikujące nas ze światem. Tu wreszcie są bazy danych i archiwa , bez których współczesne firmy nie mogą funkcjonować. By Data Center, a tym samym dane i zasoby, były maksymalnie bezpieczne i dostępne praktycznie zawsze: 24/7/365, stosujemy w nim najbardziej zaawansowane technologie w dziedzinie informatyki, energetyki, klimatyzacji i wentylacji, monitoringu, automatyki budynkowej, czy nawet konstrukcji budowlanych. Projektowanie i budowa Data Center to prawdziwe wyzwanie, z którym z sukcesem zmierzyć się mogą tylko nieliczni. Zdobyte doświadczenie, potwierdzone licznymi referencjami, upoważnia nas do oferowania budowy Data Center „pod klucz”, tzn:

 • ustalenia potrzeb biznesowych klienta i wynikającej z nich funkcjonalności Data Center
 • opracowanie studium wykonalności z oceną zagrożeń, wyborem lokalizacji, analizą ryzyk
 • opracowania koncepcji z uwzględnieniem najlepszych praktyk
 • wykonania projektu koncepcyjnego obiektu i infrastruktury oraz kosztorysu wstępnego
 • wykonania projektów: budowlanego obiektu i technicznego infrastruktury z uwzględnieniem: architektury i konstrukcji obiektu, skoordynowanych projektów branżowych infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, chłodniczej z wymaganymi uzgodnieniami środowiskowymi
 • uzyskania pozwolenia na budowę
 • wykonania prac budowlanych i instalacyjnych
 • przeprowadzenia testów komponentów i zainstalowanych systemów
 • przeprowadzenia testów funkcjonalnych i akceptacyjnych
 • uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • doboru, dostaw, instalacji urządzeń i systemów informatycznych
 • kompleksowego serwisu i maintenance’u obiektu i zainstalowanych systemów