Już 17-18 października 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Falenty  w  Raszynie odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Energia dla Kolei – Pod Kontrolą. Techniczne i Prawne Aspekty Energetyki Trakcyjnej”, której organizatorem jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei a SSKRail Sp. z o.o jest srebrnym partnerem wydarzenia.

To prawdziwa okazja do wymiany informacji i opinii pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, dostawcami energii,  przewoźnikami kolejowymi oraz przedsiębiorcami.

Celem spotkania jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie rozliczania energii elektrycznej przez zarządcę infrastruktury kolejowej w Polsce oraz przewoźników kolejowych. Podczas konferencji zostanie przedstawiony następujący zakres tematyczny z obszaru energii elektrycznej dla transportu kolejowego:

-problemy strategiczne i systemowe

-aspekty stanu prawnego:

  • warunki funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
  • zrównoważony rozwój kraju poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
  • rozwój konkurencji na rynku obrotu energią
  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli

-aspekty formalne:

  • nowe normy europejskie
  • wytyczne zarządcy infrastruktury

-aspekty techniczne, dystrybucyjne i pomiarowe oraz obrotu energią

Link do wydarzenia: http://www.izbakolei.pl/pl/events/konferencja-naukowo-techniczna-energia-dla-kolei-pod-kontrola-techniczne-i-prawne-aspekty-energetyki-trakcyjnej