Konferencja dotykająca tematyki finansowania usług i inwestycji w pomorskim transporcie kolejowym – perspektywa UE 2014 – 2020 oraz nowych inwestycje PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. odbyła się w dniach 3 – 4 marca 2016 r. w gdańskim hotelu „Scandic”. Wydarzenie to będące elementem obchodów 15-lecia PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. zostało zorganizowane przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, trójmiejskiego przewoźnika oraz we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.
Konferencja została podzielona na cztery części- z czego trzy merytoryczne oraz jeden wyjazd studyjny związany z przekazaniem pojazdów 31 WE IMPULS.

 

 

http://konferencjaskm.pl/