9 czerwca 2016 r.

Pierwszego dnia konferencji „Transport a Gospodarka”, która odbywa się w Dąbrowie Górniczej mieliśmy niepowtarzalną okazję zwiedzenia Huty Bankowej.

 

Huta Bankowa produkuje obręcze kolejowe już w 1898 roku. Wydział Pierścieni i Obręczy wytwarza obecnie szeroką gamę obręczy kolejowych, pierścieni kutowalcowanych bez szwu o przekroju prostokątnym lub profilowanym przeznaczonych na rynek polski a także na rynki zagraniczne. Po zwiedzaniu udaliśmy się na Kolacje – wieczór kooperacyjny.

10 czerwca 2016 r. – Pogoria Residence, Dąbrowa Górnicza

Uroczyste otwarcie

 

PANEL I
Górnośląski Okręg Przemysłowy a gospodarka kraju
Rola, problemy, perspektywy rozwoju.
Paneliści:

 • Witold Słowik, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju
 • Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu Huta Bankowa Sp. z o.o.
 • Mirosław Bubel,  Wiceprezes, Członek Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Andrzej Barczak, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 • Tadeusz Koperski, Prezes Zarządu Haldex S.A. (spółka zrzeszona w Polskim Związku Producentów Kruszyw)

PANEL II
Transport kolejowy podporą przemysłu ciężkiego
Struktura sieci kolejowej okręgu śląskiego, symbioza transportu kolejowego i samochodowego, perspektywy rozwoju transportu intermodalnego, centra logistyczne.

Paneliści:

 • Jarosław Kołodziejczyk, Członek Zarządu PKP S.A.
 • Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Paweł Pucek, Członek Zarządu DB Cargo Polska S.A.
 • Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej
 • Zbigniew Szafrański, Instytut Kolejnictwa
 • Witold Bawor, Członek Zarządu PKP Cargotabor Sp. z o.o.
 • Paweł Buczak, Certyfikacja Infrastruktury Transportu
 • Adam Pecho, Prezes Zarządu SSK Rail Sp. z o.o.
 • Aleksander Drzewiecki, Dyrektor Oddziału Terenowego w Katowicach, Urząd Transportu Kolejowego

Podsumowanie wypowiedzi Prezesa Adama Pecho możenie znaleźć tutaj: http://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/27989/kolej-bez-nowoczesnych-rozwiazan-pozostanie-archaiczna.html

 

PANEL III
Rozwój gospodarczy Śląska a rozwój społeczny

Paneliści:

 • Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej
 • dr hab. inż., prof. nzw. Kazimierz Kłosek, Politechnika Śląska
 • Grzegorz Jaszczura, Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 • Dawid Kmiotek, Asystent Posła Roberta Warwasa

 

PANEL IV
Komunikacja pasażerska – wpływ na rozwój Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
Symbioza transportu autobusowego, tramwajowego, trolejbusowego oraz kolejowego.

Paneliści:

 • Witold Słowik, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju
 • Wojciech Dinges, Prezes Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o.
 • Tadeusz Freisler, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie S.A.
 • Mariusz Orliński, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
 • Rektor Prof. dr hab. Robert Tomanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Marek Sitarz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • dr inż. Paweł Sobczak Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej