Background

SSK Rail Sp z o.o.
ul. Bystra 7, 61-366 Poznań

Tel: 48 61 670 66 96
mail: biuro@sskrail.pl

NIP: 8971818486
KRS: 0000601066

Kapitał zakładowy (wpłacony) 400.000,00 zł