laptopvod

VoDRail

Gwarancja bezpieczeństwa

Co oferuje system ?

  • Wyszukiwanie i zamawianie materiałów wideo
  • Obsługę zdarzeń kolejowych
  • Obsługę udostępniania wideo dla UTK i instytucji zewnętrznych
  • Kontrolę pracy instalacji monitoringu w pojazdach
vodrail
Background

Podgląd obrazu wraz z GEO lokalizacją

Zobacz poglądowy obraz z naszego systemu.

Co więcej?

Każde nagranie z monitoringu posiada własną sygnaturę cyfrową oraz jest zabezpieczone tzw. „znakiem wodnym”, które weryfikowane są przez specjalny mechanizm. Dodatkowo VoDRail przetwarza logi systemowe pobrane z rejestratorów, dzięki czemu wykrywa nieautoryzowane (inne niż oficjalne) próby dostępu do rejestratora.

Interesujące, prawda? Zapraszamy do kontaktu!

IMG_5924