20-21 października 2016 w Rzeszowie odbędzie się Forum Inteligentnego Rozwoju. Wydarzenie ukierunkowane jest na budowanie synergii między nauką, biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego. W czasie dwudniowego wydarzenia odbędą się debaty dotyczące aktualnych wyzwań stojących przed polską nauką i gospodarką w odniesieniu do polityki UE. Uczestników Forum zapraszamy również do udziału w branżowych panelach dyskusyjnych, szkoleniach i prezentacjach.