W dniach 20 – 22 kwietnia 2016r. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Radomiu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Politechnika Krakowska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Szczeciński oraz Politechnika Rzeszowska zorganizowali IX Konferencję Naukowo-Techniczną,pt.: „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym – INFRASZYN 2016” w której mieliśmy okazję brać udział. Program konferencji obejmował 18 godzin zajęć merytorycznych.

http://www.sitkrpradom.pl/Strony/IX_konf-infraszyn-2016.html