Głównym celem przyświecającym uczestnikom wydarzenia jest analiza wpływu sektora transportowego na wzrost gospodarczy kraju, a także wypracowanie rekomendacji niezbędnych, strategicznych działań warunkujących dalszy rozwój zarówno tej branży, jak i polskiej gospodarki.

Konferencja jest także okazją do zwrócenia uwagi na te przedsiębiorstwa, których strategia działalności jest doskonałym przykładem wpisania się w aktualne i przyszłe potrzeby rynku – zarówno w perspektywie makro, jak i mikro ekonomicznej, a tym samym wpływu na kierunek jego rozwoju i obustronne korzyści.

http://tag.kow.com.pl/