XIV Konferencja „MODERNIZACJA TABORU SZYNOWEGO” oraz IV wystawa „MODER-SERWIS”, odbędzie się w dniach 3 – 5 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym „Nosalowy Dwór”, ZAKOPANE.

Zagadnienia związane z pozyskaniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru szynowego pozostają wciąż jednymi z najważniejszych, w kontekście rozwoju transportu szynowego w Polsce i wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel, zarówno z budżetu państwa, samorządów jak i Unii Europejskiej. Według V osi priorytetowej programu POIiŚ 2014 – 2020 (25 mld zł) zawierającej 51 projektów, obejmują między innymi modernizację oraz zakup ok 400 jednostek taborowych. Jako kontynuację wykorzystania środków pomocowych pod koniec ubiegłego roku zostały otwarte kolejne dwa konkursy w zakresie projektów taborowych.

Nie zabraknie: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Spółek Grupy PKP, Kolei Samorządowych, przewoźników prywatnych, Spółek przewozowych transportu miejskiego, Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych, wyższych uczelni, którzy odniosą się do zagadnień zawartych w tematyce konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

Link do wydarzenia: http://modernizacjataboru.pl/