Celem konferencji jest Przedstawienie różnych modeli funkcjonowania dworców kolejowych oraz wypracowanie wniosków z realizowanych już inwestycji. Proponujemy debatę dotyczącą przyszłości inwestycji dworcowych, w której zostaną przedstawione potrzeby i oczekiwania właścicieli, zarządców oraz użytkowników.

Tematyka konferencji:

  • Stan prac nad ministerialnym dokumentem strategicznym określającym kierunki zagospodarowania obiektów dworcowych
  • Program modernizacji dworców kolejowych
  • Wpływ Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych na rozwój transportu w regionach
  • Szansa na drugie życie dworców kolejowych – współpraca z samorządami
  • Działania spółek kolejowych na rzecz poprawy usług pasażerskich
  • Rola informacji na nowoczesnych dworcach kolejowych i centrach komunikacyjnych

Organizatorem wydarzenia, które odbędzie się w dniach 1 – 2  grudnia 2016r w Centrum Konferencyjnym hotelu NOVOTEL Poznań, Malta jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Link do strony www: http://www.dworce.com.pl/